top of page
חיפוש
  • cpchess10

טורניר אינטרנטי בין קבוצות תל-אביב

ביום שישי בבוקר נערך טורניר צ.ל.ש אינטרנטי בין קבוצות תל אביב-יפו.

כל קבוצה התכנסה בחדר מחשבים, ספריה או כיתה עם מחשבים אישיים, בכל כיתה מחשב אחד היה מחובר לזום עם כל קבוצות הטורניר, ורכז תל אביב אופיר ניהל את המפגש הטורניר והטקס.

היה מעולה, נקווה שניפגש בקרוב פנים אל פנים עם לוחות וכלים!Комментарии


bottom of page