top of page
חיפוש
  • cpchess

טורניר צ.ל.ש ראשון מדהים במזרח ירושלים

השנה לראשונה פעלה צ.ל.ש במזרח ירושלים עם רכז אזורי ובהיקף של 12 קבוצות ב-7 בתי ספר. כל הקבוצות התכנסו לטורניר סוף שנה גדול וחגיגי, לסיכום שנה מאתגרת במיוחד. כ-150 תלמידות ותלמידים (רוב גדול של תלמידות!) השתתפו בטורניר שהתקיים בבית ספר צור באהר, בזכות ההשקעה והמקצוענות של עבדאללה רכז ההדרכה האזורי של צ.ל.ש, ובעזרתם של עשרות מתנדבים בהדרכה, שיפוט וסיוע כללי.Comments


bottom of page