הפעילות של צ.ל.ש מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של תורמים ושותפים רבים, ביניהם:
קרנות
קרנות
חברות
חברות
עיריות
עיריות
גופי מלגאים כפרי סטודנטים וכו
גופי מלגאים כפרי סטודנטים וכו
פרטיים?
פרטיים?
מועדוני שחמט
מועדוני שחמט
אור
אור
דינה
דינה
אלומה
אלומה
אור
אור
יותם
יותם
גלעד
גלעד
דן זיו
דן זיו
אהד
אהד